Изложба ученичких радова „МАЛИ ПЈЕР“ (радови који су прошли окружно) одржаће се у регионалном центру 7.06.2022. од 19:30.