Дружимо се и активно сарађујемо са драгим гостима из ООУ „Тошо Велков – Пепето“ из Р. Северне Македоније.

У четвртак и петак ове седмице драги гости су присуствовали часовима по унапред утврђеном распореду, размењујући искуства у настави и начине рада са ученицима.