Данас је у школи реализован семинар „Како унапредити процес самоевалуације у области наставе и учења“, намењен учитељима и наставницима.