Из летописа

Основна школа „Мирослав Антић“ у Нишу основана је ОДЛУКОМ СО Ниш број 020-12883 од 29.06.1983. године иуписанаје у судски регистар код Привредног суда у Нишу решењем број Фи. 260/84 и Фи. 2091/95, регистрациони лист број 1-609-00.

Основна школа „Мирослав Антић“ налази се на територији општине Пантелеј и Месне канцеларије „Моша Пијаде“, а реон школе обухвата следеће улице: десна страна Књажевачке од улице Гламочке и лева страна Књажевачке улице од броја 179 до 195, са улицама Баје Секулића, Николетине Бурсаћа, Доњоврежинском и Матејевачки пут, као и насеља Дурлан и Чалије.

Дочек гостију Ерасмус +

Пар речи о нашој школи

Наша школа, OШ „Мирослав Антић“, почела је са радом у другој половини двадесетог века, 1983. године. Интересантно је да је изграђена средствима која су издвојиле саме Нишлије путем самодоприноса. На отварању је понела назив Основна школа „Родољуб Чолаковић“ у знак сећања на лик и дело великог прегаоца и борца за ослобођење од окупатора, који је преминуо исте године.

Носећи име Родољуба Чолаковића изнедрила је много генерација даровите, вредне и васпитане деце. Године 2004., уз сагласност Министарства просвете и спорта, школа је променила назив у Основна школа „Мирослав Антић“.

Основну школу „Мирослав Антић“ чине матична школа која се налази у Књажевачкој улици 156 и истурено одељење у Доњој Врежини, тако да обухвата велику територију Пантелејске општине у насељима Дурлан, Чалије и Доња Врежина.

Школа је, можемо слободно рећи, „тесна“ за око хиљаду ученика, иако располаже са двадесет учионица, дигиталном учионицом и четири учионице за целодневни боравак деце. Али, кад деца нису бесна, шкoла није тесна!

Ученици своја интересовања могу задовољити и у добро опремљеној библиотеции на многобројним спортским теренима у оквиру школског дворишта. А да би се живот школе одвијао како доликује, ту су и све остале пратеће просторије неопходне наставницима, управи, администрацији и осталом особљу школе.

О здрављу дечјих зуба брине стоматолог који ради у амбуланти у оквиру школе.

Безбедност деце, која је увек на првом месту, гарантована је од 2005. годинерадом школског полицајца, као и учешћем школе у пројекту Школа без насиља.

У нашој школи свако може да учи лако због тога што је опремљена дидактичким наставним средствима, стручном литературом и спортском опремом која омогућава реализацију инклузивног образовања.

НА ОСНОВУ ТРИДЕСЕТОГОДИШЊЕГ ИСКУСТВА ШКОЛА СЕ РАЗВИЈА, РАСТЕ И НАПРЕДУЈЕ УПОРНИМ ЗАЈЕДНИЧКИМ РАДОМ СВИХ У НАЈБОЉЕМ ИНТЕРЕСУ УЧЕНИКА.

Материјално-технички и просторни услови рада школе

Површина школе и школског дворишта је 34637m2. Матична школа у Нишу има објекат површине 5206m2 у основи. Под спортским теренима је 1590m(терен за кошарку, рукомет и терен за фудбал са вештачком травом).У школском дворишту је и паркинг површине 570m2, као имобилијар и два дрвене настрешнице са клупама у школском дворишту. Као засебни објекат у школском дворишту је котларница површине 213m2. Део школског дворишта адаптиран је у спортске терене од стране тениског парка „ЗМ“ и користи се према уговору. Од септембра 2006. године спортска хала површине 3582m2 у основи је у саставу школе и користи се за извођење наставе физичког васпитања. Са спортским центром „Чаир“ је склопљен уговор о заједничком коришћењу сале. Остале површине дворишта су под зеленилом.

За извођење разредне и предметне наставе школа располаже са 25 учионица. У саставу школе је и библиотека,  архива, наставничка канцеларија, канцеларија директора, канцеларија стручних сарадника, канцеларије секретара и административног особља, трпезарија и кухиња, просторије за помоћно особље, зубна ординација и радионица.

           Од 01.септембра 2015. године уведена је кабинетска настава за ученике од V до VIII разреда. Формирани су следећи кабинети: 2 кабинета за српски језик, 2 кабинета за математику, 1 кабинет за стране језике, 1 кабинет за физику/други страни језик, 1 кабинет за историју/музичку културу, 1 кабинет за географију/музичку културу, 1 кабинет за хемију/ликовну културу, 1 кабинет за биологију, 1 кабинет за ТИО и 1 кабинет за информатику.

             Недостатак учионичког простора је и даље примарни проблем школе. У сарадњи са градом израђен је крајем 2009. године пројекат према коме школа треба да добије гимнастичку салу, своју фискултурну салу са трибинама и 4 кабинета за извођење наставе техничког образовања, природних наука, наставе музичке културе и један вишенаменски кабинет.

Са реализацијом измењеног пројекта (без гимнастичке сале) се почело 11.7.2012. године. Изградња је поверена „Инвест стану“ из Ниша, а финансира се из средстава НИП-а, под надзором Дирекције за изградњу града. Радови су обустављени. Наставак изградње кабинета и фискултурне сале настављен је и школске 2018/19. године.         

У школи је организована целодневна настава за први и други разред. Школске 2019/20. године формирана су два одељења у првом и два одељења у другом разреду.Са централном кухињом предшколске установе „Пчелица“ потписан је анекс уговора којим се регулишу међусобни односи, а у вези са дистрибуцијом хране (380 оброка).

Грејање у школи је централно са сопственом котларницом. Од енергената се користи лож уље. Издвојено одељење у Доњој Врежини је најстарији објекат. Површина школе и школског дворишта је 1838m2. Површина школске зграде са две учионице, наставничком канцеларијом и магацинским простором је 250m2. Котларница је у склопу школе у сутерену. Од енергената се користе дрва и угаљ.

Данас школа поседује све потребне врсте наставних средстава, односно задовољава утврђене и законом прописане нормативе и стандарде. Наставницима и стручним сарадницима је омогућена је употреба информационе технологије.Интернет  је доступан  у матичној школи и  у  издвојеном одељењу у Доњој Врежини.

Библиотека има више од 12500 наслова. Својом укупном тематиком и садржајном структуром, библиотечки фонд  углавномзадовољава потребе ученика, наставника, стручних сарадника и родитеља.