Контакт

Лична карта школе

Република Србија

Основна школа „Мирослав Антић“

Место: Ниш

Општина: Пантелеј

Aдреса: Књажевачка156

Mатични број школе: 7328745

Шифра делатности: 8520

Жиро-рачун: 840-177660-07

ПИБ: 100663940

Tелефон: 018/570-829 факс: 018/212-535

Web-site Школе: www.osmikaantic.edu.rs

Издвојено одељење у Доњој Врежини

Место: Ниш, Доња Врежина

Општина: Пантелеј

Aдреса: Просветна бб

Tелефон школе у Д. Врежини: 018/210-565

Директор школе: Милош Станковић

Помоћник директора: Младен Јовановић