Помоћно особље

Техничко и помоћно  особље

Презиме и име% рад. временаСтепен стр. спремеГод. рад. стажаГодина рођењаЗвање
1. Микић Братислав100IV71967.Спремач
2. Бранковић Бранислав100I21955.Домар – ложач
3. Марковић Братислав100V281963.Домар – ложач
4. Станковић Либерка100I181960.Спремачица
5. Милијић Зуица100I51963.Спремачица
6. Шејић Гордана100I91963.Спремачица
7. Бунић Весна100I231963.Спремачица
8. Стошић Наташа100I91972.Спремачица
9. Милојевић Мирјана100I201964.Спремачица
10. Стојановић Зорица100I181973.Спремачица
11. Ивановић Марина100I191963.Спремачица
12. Денић Маја100I121971.Спремачица
13. Митић Соња100I121978.Спремачица
14. Маринковић Снежана50I   II    51979.Спремачица