Финансијски планови и одлуке 

+38118212535

Финансијски планови и одлуке

Финансијски план  - буџет 2021

Финансијски план  - родитељски динар 2021

Финансијски план  - такмичења ученика 2021

Финансијски план  - донације 2021

Финансијски план  - плате 2021

Јавне набавке на које се закон не примењује 2021

ГФИ електронски потписан

 

Одлука о промени финансијског плана 2020 измена два

Финансијски план друга измена

 

План јавних набавки 20202

ФП2020

ФПЕ2020

ФПИ2020

ФПП2020

ФППИ2020

ФПТУ2020

ЗАВРШНИ

Финансијски план измена -2020

Одлука о измени финансијског плана

План Јавних набавки 2020 - Измена прва

Одлука о измени финансијског плана 2020 - пројекат рачунари

План јавних набавки  - други 

План јавних набавки

Финансијски план 2019

Финансијкси план екскурзије

Финансијски план такмичења

Финансиjски план капиталне

Одлука: Финсијски план

Одлука: Финансијски план екскурзије

Одлука: Финансиски план такмичења

Одлука: финансиски план капиталне