Школска библиотека 

+38118212535

Школска библиотека

                                                   Прича о нашој ризници знања

Библиотека ОШ „Мирослав Антић“ постоји од отварања школе 1983. ѓодине и тада је имала скромних 1260 књига – само неопходна лектира од првог до осмог разреда.

Данас библиотека у свом књижном фонду има 12 000 наслова и скоро сви ученици су чланови библиотеке.

Поред школске лектире, белетристике за децу и одрасле, сликовница за најмлађе, часописа, књига на енглеском, школских уџбеника, велики број књига је стручна литература из области психологије, методике, дидактике, филозофије, историје. Изузетно смо поносни на наша енциклопедијска издања.  Књижни фонд се углавном обнавља из донација. Библиотека поседује и аудио и видео материјал за све предмете који се изучавају у школи.

Са новим информационим технологијма, развојем Интернета  извори знања се проширују и улога библиотеке се мења у складу са новим технологијама.Ради се на побољшању информационе, медијске и информатичке писмености, на развијању истраживачког духа и критичког односа према различитим информацијама и изворима знања.

            У оквиру рада библиотеке постоји библиотечка секција за коју постоји огромно интересовање ученика. Главни циљ је промовисање читања, лепог понашања, чувања књига, толерантности и дружења као и  организовање различитих креативних радионица и учествовање у реализацији школских пројеката.

Редовне акције и активности током године:

- „Час у библиотеци“ – ученици првог разреда се упознају са радом библиотеке, начином издавања књига, постају чланови библиотеке

- „Дневник читања“ – развијање навике писања дневника читања као и развијање љубави према читању

- „Свака нова књига злата вреди“ – стална акција даривања књига

- израда маркера - обележивача за књиге, магнетића, – тематска израда

- израда паноа са правилима понашања у библиотеци

-  посета Сајма књига у хали „Чаир“ , као и Светосавског сајма у галерији „Србија“

-  Дан библиотекара Србије  – израда тематског паноа,

- новогодишњи вашар – израда украсних предмета и честитки и продајна изложба

- Национални Дан књиге – посвећен одабраном писцу

- Дан школе – израда тематског паноа

- Светски Дан поезије – посвећен нашем Мики

- Светски Дана књиге обележавамо акцијом „Сви смо данас у библиотеци“– чланови библиотечке секције у улози библиотекара

- Ускрс - избор за најлепше осликано јаје и најлепшу песму и додела диплома

                  Води се и евиденција читања која показује да су најактивнији чланови библиотеке ученици од првог до четвртог рареда. Они поред лектире највише траже наслове савремене дечје литературе.

Занимљивости:

-          књига под редним бројем 1 је „Жубор вода жуборила“

-          најстарија књига је из 1937 „Наука о човеку“

-          најмања књига је "  Будите као деца“                      

                                                                                                            Соња Станковић

                                                                                                            проф.енглеског језика

                                                                                                            библиотекар 

Наше прве књиге