"Кризне ситуације" - обука за наставнике 

+38118212535

"Кризне ситуације" - обука за наставнике

Дана 20. 4. 2017. године у ОШ “Мирослав Антић” у Нишу одржана је обука за наставнике и учитеље под називом “Кризне интервенције у образовно-васпитним установама”. На обуци је присуствовало 30 наставника и учитеља.
Дејан Јеремијаш, водитељ обуке, оценио је ову активност као веома успешну, а радну атмосферу описао као позитивну и конструктивну. Учесници обуке су, по речима водитеља, бројним питањима испољили огромно интересовање и допринели остваривању свих предвиђених циљева обуке. На овај начин, учесници су активно стицали и неопходних знања из области кризних интервенција.
Законска регулатива, субјекти противкризног деловања, глобални и оперативни план заштите у стресним, трауматским и кризним догађајима, тимска и организациона структура школе у интервентном деловању, улоге и одговорности субјеката противкризног деловања, инструменти за спровођење кризних интервенција, умрежавање постојећих школских тимова са тимовима противкризног деловања: мобилним тимом, стабилним тимом, руководећим тимом, инфо тимом и психосоцијалним тимом, чине битне садржаје поменуте обуке.
На основу оцене учесника, јасно се закључује да су садржаји обуке били конкретни, високо оперативни и лако применљиви.
Наставници су се овом приликом упознали и са приручником Дејана Јеремијаша под називом “Протокол поступања у образовно-васпитним установама у случајевима дешавања стресних, трауматских и кризних догађаја”.
 
Дејан Јеремијаш, професор разредне наставе