Упис првака 

+38118212535

Упис првака

 

 

У  П  И  С

ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018 ГОДИНУ

1)      Упис деце рођене од 01.3.2010. до 28.2.2011. године.

2)      Упис деце рођене од 01.3.2011. до 01.9.2011. године, на захтев родитеља.

3)       Упис деце старије од 7 година и шест месеци која  због болести или других оправданих разлога нису  уписана у школу

За ПРИЈАВЉИВАЊЕ детета потребно је понети:

   1)   Извод из матичне књиге рођених детета

   2)  Очитану или копирану личну карту родитеља или старатеља (или пријаву боравка) 

   3) Потврду да дете похађа припремни предшколски програм

   4)   Уколико се деца уписују са територије друге школе, мора бити  поднет писани захтев за упис.                                                         

ПРИЈАВЉИВАЊЕ се врши од   6. марта до 31. марта 2017. године и то:

-          Радним данима  од 10,00 - 13,00 часовa

ПО ЗАВРШЕТКУ СВИХ ПРЕГЛЕДА И ТЕСТИРАЊА

ЗА УПИС ДЕТЕТА потребно је доставити:

1.      Потврду Дома здравља- педијатра за упис у први разред

                       2. Уверење о завршеном припремном предшколском програму