Предавачи ТИО и информатике 

+38118212535

Предавачи ТИО и информатике

  Техничко и информатичко образовање

                                       

Давидовић Тања                      Лалић Вукоје

 

Информатика и рачунарство

                                      

Додлек Елени                       Јовановић Младен