Предавачи природних наука 

+38118212535

Предавачи природних наука

Предавачи биологије

 

                                                               

Михајловић Јасмина,    Барјактаревић Никша,    Жикић Драгана

 

Предавачи хемије

         

    Радовић Јелена,    

 

Предавачи физике       

 

            

Томић Драгана,       Вељовић Александра