Предавачи друштвених наука 

+38118212535

Предавачи друштвених наука

Предавачи историје

                                      

Александра  Мишић,        Марјан Михајловић, (ауторски сајт наствника: https://nastavaistorije.wordpress.com/)

 

Предавачи географије

          

Станојевић Манић Љиљана,      Kраговић Братислав