Предавачи страних језика 

+38118212535

Предавачи страних језика

У нашој школи се изучавају следећи страни језици: енглески језик, француски језик, немачки језик и руски језик.

 

Предавачи енглеског језика

 

                             

  Бокић Тања,          Ранђеловић Ирена,              Вељковић Сузана,

                              

Миљковић Марија,   Милошевић Наталија,        Станојевић Маја,

 

Предавачи француског језика

Николић Сања,      Данијела Љубић

 

Предавачи немачког језика

 Ковачевић Миријана,   Стаменковић Катарина

 

Предавач руског језика

Јовановић Наталија