Предметна настава 

+38118212535

Предметна настава

Предавачи у старијим разредима наше школе су високо-образовани професионалци, које своје умеће у раду са ученицима не исказују само на часовима редовне наставе већ и на многобројним такмичењима. Готово је редовна појава да ученици наше школе са својим наставницима сваке године представљају школу и свој град на републичким такмичењима и смотрама.