Учитељи првог разреда 

+38118212535

Учитељи првог разреда

                                                                                                            

Цветковић Србољуб, I-5                        Лалић Миланка, I-4

                                                       

   Ћирић Тања, I-3                                  Лазаревић Ирена,  I-1

           

Станковић Дејановић Данијела,I-5    Стевановић Александра,  I-6