Учитељи четвртог разреда 

+38118212535

Учитељи четвртог разреда

                                                                                                                                                                     

                    Илић Иван, IV-1                                                 Антић Сунчица, IV-2                  

                                                                                        

                Јеремијаш Дејан, IV-3                                         Хаџи Танчић Владимир, IV-4

                                                                                                          

               Снежана Ђурић,  IV-5                                                  Вацић Сања , IV-6