Учитељи другог разреда 

+38118212535

Учитељи другог разреда

                                                            

Петровић Александра, II-1                   Маринковић Лела, II-2

                                                          

      Илић Весна, II-5                             Петровић Снежана, II-4

          

  Марсенић Сузана, II-3                          Ивковић Драгица, II-6