Разредна настава 

+38118212535

Разредна настава

Постојећи наставни кадар испуњава предвиђене услове Правилником о систематизацији послова и омогућава успешно остваривање наставног плана и програма. Сви предавачи разредне наставе су факултетски образовани са звањем професора разредне наставе.